Vastuullisuus

Taloudellinen vastuu

Pidetään huolta kannattavuudesta ja kilpailukyvystä, jotta pystytään säilyttämään elinvoimaisuus pitkällä tähtäimellä ja näin huolehtimaan ympäristö- ja sosiaalisesta vastuusta. Sitoudumme aina harjoittamaan liiketoimintaa tinkimättömän rehellisesti ja eettisesti.

 

Ympäristövastuu

Pienilläkin asioilla on merkitystä. Ympäristöä huomioivat pakkausmateriaalit, ruokahävikin vähentäminen, energiatehokkaiden valmistusvälineiden hankinta ja jätteiden minimointi ovat keskeisiä vaikuttamisen keinojamme. Huomioimme päivittäin toimintamme ympäristövaikutukset, muutostarpeet ja kehitämme niitä jatkuvasti.

Sosiaalinen vastuu

Motivoitunut ja jatkuvasti kehittyvä henkilöstömme yhdessä kumppaniverkoston kanssa muodostaa perustan, jolla varmistetaan laadukkaan ja tunnistettavan asiakaskokemuksen syntyminen monimuotoiselle asiakaskunnallemme. Sitoudumme toiminnassamme syrjimättömyyteen, yhdenvertaisuuteen, hyvään johtamiseen, työhyvinvoinnin ja turvallisuuden jatkuvaan kehittämiseen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.

Oiva-elintarvikevalvonta

Oiva on Ruokaviraston koordinoima elintarvikevalvontatietojen julkistamisjärjestelmä. Oivassa elintarvikevalvontaviranomaiset arvioivat yritysten elintarviketurvallisuutta. Tarkastustulokset julkaistaan hymynaamoina. Aina, kun Oiva hymyilee, elintarviketurvallisuus on kuluttajan kannalta yrityksessä hyvää. Lisätietoa Oivasta löydät Elintarvikeviraston ylläpitämästä oivahymy.fi -sivustolta. Tutustu ravintoloidemme Oiva-raportteihin täältä.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

A

toni Kivilahti

Toimitusjohtaja

toni.kivilahti(at)ffb.fi

A

ELIAS SARAJÄRVI

Konsepti & kehitys

elias.sarajarvi(at)ffb.fi

A

Markku tuomaala

Liikepaikat

markku.tuomaala(at)ffb.fi