Vastuullisuus

Taloudellinen vastuu

Pidetään huolta kannattavuudesta ja kilpailukyvys, jotta pystytään säilyttämään elinvoimaisuus pitkällä tähtäimellä ja näin huolehtimaan ympäristö- ja sosiaalisesta vastuusta. Sitoudumme aina harjoittamaan liiketoimintaa tinkimättömän rehellisesti ja eettisesti.

 

Ympäristövastuu

Huomioimme päivittäin toiminnan ympäristövaikutukset, muutostarpeet ja kehitämme niitä jatkuvasti.

Sosiaalinen vastuu

Motivoitunut ja jatkuvasti kehittyvä henkilöstömme yhdessä kumppaniverkoston kanssa muodostaa perustan, jolla varmistetaan laadukkaan ja tunnistettavan asiakaskokemuksen syntyminen monimuotoiselle asiakaskunnallemme. Sitoudumme toiminnassamme syrjimättömyyteen, yhdenvertaisuuteen, hyvään johtamiseen, työhyvinvoinnin ja turvallisuuden jatkuvaan kehittämiseen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

A

toni Kivilahti

Toimitusjohtaja

toni.kivilahti(at)ffb.fi

A

ELIAS SARAJÄRVI

Konsepti & kehitys

elias.sarajarvi(at)ffb.fi

A

Markku tuomaala

Liikepaikat

markku.tuomaala(at)ffb.fi